Onze straat

Geografisch

Je vindt de Schrijnbroekstraat in Kiewit, deelgemeente van Hasselt in Limburg (België).

Onze straat is bij benadering 600 meter lang en verbindt de Kempische Steenweg (N74) met de Paalsteenstraat. De N74 is één van de belangrijkste verkeersaders van Limburg. De zijstraten van de Schrijnbroekstraat zijn de Louis Pasteurstraat, de Nobellaan en de Henri Dunantlaan. Het hoogste huisnummer van de Schrijnbroekstraat is het nummer 98.

Vlakbij de Schrijnbroekstraat, onder de brug van de N74, ligt het treinstation van Kiewit aan de spoorlijn tussen Hasselt en Genk. In de Schrijnbroekstraat is er een bushalte voor de H3-bus van De Lijn.

De straat is voorzien van snelheidsremmend straatmeubilair en fietssuggestiestroken. De hoogst toegelaten snelheid bedraagt er 50 km/u. Dit wordt aangegeven door middel van een zone 50-bord.

_________________________

Google

_________________________

Geschiedkundig

“Swertvenne boven Schrijnbroeck, een stuck erve het Schrijnbroeck genaemt nu vijveren gelegen op de Kemperheyde”

De naam “Schrijnbroekstraat” werd door het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 1952 aan onze straat gegeven. Op de Kempische heide in Kiewit lag er een Schrijnbroeck: een vijver. Daarnaast is er de Schrijnbroekbeek. Die loopt door het domein Kiewit en werd tijdens de 19de eeuw ontgonnen voor moerasijzererts. De Schrijnbroekstraat en de Klein-Schrijnbroekstraat werden genoemd naar deze vijver en beek. In 1763 werd de vijver als volgt omschreven: “Swertvenne boven Schrijnbroeck, een stuck erve het Schrijnbroeck genaemt nu vijveren gelegen op de Kemperheyde” (bron: hasel.be).

_________________________

Onze straat leeft!

“Dat de bewoners van de Schrijnbroekstraat een hechte band hebben, staat buiten kijf. Hier is er geen sprake van dat je je buren niet bij naam zou kennen. Het is fijn om te wonen in de Schrijnbroekstraat!”

Alle straatbewoners komen regelmatig samen tijdens evenementen zoals het jaarlijks straatfeest met barbecue, de kerst- of nieuwjaarsreceptie, …

2013-06-29_groepsfoto

Ook neemt de Schrijnbroekstraat jaarlijks deel aan de ‘wedstrijd’ van PR8 en dingen we mee voor de prijs van de mooist versierde kerstbuurt. Dankzij nog een initiatief van PR8 is onze straat inmiddels een heuse bloemenbuurt geworden.

_________________________

SCHRNBRKSTRT, wasda?

schrnbrkstrt-logoDe Schrijnbroekstraat heeft een eigen straatcomité: SCHRNBRKSTRT (de naam van de straat zonder de klinkers). In het comité zetelen een tiental bewoners van onze straat. Naast het organiseren van de evenementen die in onze straat plaatsvinden, is het comité ook de spreekbuis van de bewoners van de Schrijnbroekstraat. Via deze website en “De gazet van de straat” informeren we onze bewoners over tal van voorstellen en initiatieven. Het gaat dan onder meer over de aanplanting van de bomen, snelheidsbeperkende maatregelen, werken aan de “philips”brug, wegomleggingen n.a.v. evenementen zoals Pukkelpop, …

_________________________